ZWROTY


Informujemy o możliwości zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania. Przyjęcie zwrotu, następuje pod warunkiem, zwrotu towarów w stanie nienaruszonym oraz z dowodem sprzedaży.

Towar należy przesłać na adres:
Miran Sp z o.o.
93-578 Łódź,
ul. Wróblewskiego 40


Na odsyłanym wraz z towarem paragonie prosimy podać przyczynę zwrotu i numer konta bankowego, na który mamy przesłać należność lub adres na który mamy przesłać środki w przypadku przekazu pocztowego. Na Państwa konto zostanie zwrócona równowartość odesłanego towaru, pomniejszona o koszty przesyłki. W przypadku gdy pieniądze mają być dostarczone przekazem pocztowym od zwróconej kwoty odjęte zostaną koszty tego przekazu.

W przypadku gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, zwrot towaru nie będzie rozpatrywany.
Koszty przesyłki towaru zwracanego pokrywa klient.

Koszty przesyłek związanych ze zwrotem lub wymianą towarów z winy sklepu, pokrywa sklep.


podziel się: